Rozárie kautmanová

(*2008)

Vítejte na stránkách mladé talentované umělkyně a návrhářky

Welcome to the website of a young talented artist and designer

Rozárie Kautmanová je vyhledávanou dětskou malířkou pro své originální umění a pro kvalitu tisku na čisté hedvábí. Její umělecká díla obohacují šatník i interiér osobitých a úspěšných lidí po celém světě. 

Rozárie Kautmanová is a sought-after children's painter for her original art and for the quality of printing on pure silk. Her artwork enriches the wardrobe and interior of distinctive and successful people around the world.


Umění v pohybu
Art in motion

V celé kolekci Ego by Roza se odráží autorčin svět, zachycený na luxusní hedvábí.
The entire Ego by Roza collection reflects the author's world, captured on luxury silk.
Máky / PoppiesMáky / PoppiesMáky / PoppiesIstanbulIstanbulIstanbul

čím je značka ego by roza tak jedinečná?

Její výjimečnost spočívá v jejím dětském věku, nápadech a světovém pojetí přenášení originální malby na to nejluxusnější hedvábí a kašmír v podobě šátků, šál a šatů. Je schopna vložit do díla jakýkoliv text dle přání, osobní věnování či monogram.

Spojením originality a nekonvenčního nápadu tak začala spolupráce s věhlasnou italskou společností Larioseta. Ta se řadí mezi přední výrobce textilií, která svými tradicemi, kritériemi a invencemi spolupracuje s největšími světovými modními domy jako jsou Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermés nebo Sonia Rykiel.

"Každý detail její tvorby je jako šperk, který žena velmi ocení." říká operní pěvkyně Markéta Fassati.


What makes the Ego brand so unique?

Its uniqueness lies in her childhood, ideas and global concept of transferring original paintings to the most luxurious silk and cashmere in the form of scarves, shawls and dresses. She is able to insert into the work any text according to wishes, personal dedication or monogram.

By combining originality and an unconventional idea, cooperation began with the renowned Italian company Larioseta. It is one of the leading textile manufacturers, which with its traditions, criteria and inventions cooperates with the world's largest fashion houses such as Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermés or Sonia Rykiel.

"Every detail of her art is like a piece of jewelry that a woman will greatly appreciate." says opera singer Marketa Fassati.

Jak tvoří...
...How she creates

... ve své tvorbě vychází ze svých nálad, emocí, něžné duše a dětské fantazie ...
... her work is based on her moods, emotions, tender soul and children's imagination ...

Chcete být informováni o aktualitách?
Do you want to be informed about news?

To nás moc těší! Napište nám a zůstaňme v kontaktu.
We are very pleased! Write to us and let's stay in touch.

Vaše jméno - Your name Váš e-mail - Your e-mail Zpráva - Message Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat

Kontakt - Contact

Ego by Roza je zastupována Barbarou Kautmanovou.
Ego by Roza is represented by Barbara Kautman.

+420608522648

egobyroza@gmail.com